πŸ“ΌAsset Parameters

Risk Management Parameters were calculated in partnership with Gauntlet, the leading quantitative risk management firm in the space.

Risk Parameters

MHF = Maximum Health Factor (Global). This is used for partial liquidations. When a position is liquidated, 1.25 is the maximum health factor (collateralization ratio) that a liquidator is permitted to reach

LB = Liquidation Bonus, bonus that liquidator will get.

SF = Supply Factor.

BF = Borrow Factor.

Ethereum

AssetMHFLBSFBFSupply CapBorrow Cap

USDC

1.25

1.064

80%

100%

1,232,000,000

1,106,000,000

USDT

1.25

1.061

78%

98%

420,000,000

350,000,000

wBTC

1.25

1.065

73%

88%

30,100

4,600

wETH

1.25

1.072

76%

88%

600,000

469,000

wstETH

1.25

1.082

75%

88%

600,000

24,000

weETH

1.25

1.071

74%

89%

2000

1600

Arbitrum

AssetMHF HFLBSFBFSupply CapBorrow Cap

ARB

1.25

1.121

60%

60%

14,000,000

11,550,000

USDC

1.25

1.064

80%

100%

1,232,000,000

1,106,000,000

USDT

1.25

1.076

78%

100%

35,000,000

24,500,000

wBTC

1.25

1.084

73%

90%

2,940

780

wETH

1.25

1.069

76%

90%

49,000

28,000

wstETH

1.25

1.085

75%

90%

31,500

1,680

Optimism

AssetMHFLBSFBFSupply CapBorrow Cap

OP

1.25

1.121

40%

59%

7,000,000

350,000

USDC

1.25

1.064

80%

100%

1,232,000,000

1,106,000,000

USDT

1.25

1.076

78%

98%

17,500,000

11,200,000

wBTC

1.25

1.089

73%

88%

840

175

wETH

1.25

1.072

76%

88%

25,130

13,820

wstETH

1.25

1.087

75%

88%

24,150

1,050

Interest Rate Parameters

Ethereum

Asset

Kinks

Rates

USDC

(0%, 80%, 100%)

(0%, 5%, 105%)

USDT

(0%, 80%, 100%)

(0%, 5%, 105%)

WBTC

(0%, 45%, 100%)

(0%, 4%, 304%)

WETH

(0%, 80%, 100%)

(0%, 3.3%, 103.3%)

wstETH

(0%, 45%, 100%)

(0%, 4.75%, 104.75%)

weETH

(0%, 45%, 100%)

(0%, 4.75%, 304.75%)

Arbitrum

Asset

Kinks

Rates

ARB

(0%, 45%, 100%)

(0%, 7%, 307%)

USDC

(0%, 80%, 100%)

(0%, 5%, 105%)

USDT

(0%, 80%, 100%)

(0%, 5%, 105%)

WBTC

(0%, 45%, 100%)

(0%, 4%, 304%)

WETH

(0%, 80%, 100%)

(0%, 3.3%, 103.3%)

wstETH

(0%, 45%, 100%)

(0%, 4.75%, 104.75%)

Optimism

Asset

Kinks

Rates

OP

(0%, 45%, 100%)

(0%, 7%, 307%)

USDC

(0%, 80%, 100%)

(0%, 5%, 105%)

USDT

(0%, 80%, 100%)

(0%, 5%, 105%)

WBTC

(0%, 45%, 100%)

(0%, 4%, 304%)

WETH

(0%, 80%, 100%)

(0%, 3.3%, 103.3%)

wstETH

(0%, 45%, 100%)

(0%, 4.75%, 104.75%)

Last updated